Statystyki


Tytuł Autor Ilość
KP PSP w Sieradzu Paweł Sztoch 24189
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Andrzej Marczak 22090
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr Andrzej Marczak 20967
Powiatowe Stanowisko Kierowania Andrzej Marczak 20004
Kierownictwo Paweł Sztoch 18674
Organizacja Komendy Andrzej Marczak 18407
Informacja o składnikach majątku Andrzej Marczak 17408
Wydział Operacyjny Andrzej Marczak 16875
Sekcja finansów Andrzej Marczak 16781
Regulamin Organizacyjny Komendy Paweł Sztoch 15890
Załatwianie spraw Andrzej Marczak 14861
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna Andrzej Marczak 14738
Skargi i wnioski Andrzej Marczak 14444
Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza Andrzej Marczak 13745
Oferta pracy Andrzej Marczak 12686