Statystyki


Tytuł Autor Ilość
KP PSP w Sieradzu Paweł Sztoch 26033
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Andrzej Marczak 22198
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr Andrzej Marczak 21032
Powiatowe Stanowisko Kierowania Andrzej Marczak 20073
Kierownictwo Paweł Sztoch 18887
Organizacja Komendy Andrzej Marczak 18607
Informacja o składnikach majątku Andrzej Marczak 17505
Wydział Operacyjny Andrzej Marczak 16963
Sekcja finansów Andrzej Marczak 16836
Regulamin Organizacyjny Komendy Paweł Sztoch 15988
Załatwianie spraw Andrzej Marczak 14962
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna Andrzej Marczak 14803
Skargi i wnioski Andrzej Marczak 14496
Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza Andrzej Marczak 13800
Oferta pracy Andrzej Marczak 12904