Statystyki


Tytuł Autor Ilość
KP PSP w Sieradzu Paweł Sztoch 23244
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Andrzej Marczak 22065
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr Andrzej Marczak 20944
Powiatowe Stanowisko Kierowania Andrzej Marczak 19981
Kierownictwo Paweł Sztoch 18567
Organizacja Komendy Andrzej Marczak 18328
Informacja o składnikach majątku Andrzej Marczak 17372
Wydział Operacyjny Andrzej Marczak 16844
Sekcja finansów Andrzej Marczak 16767
Regulamin Organizacyjny Komendy Paweł Sztoch 15855
Załatwianie spraw Andrzej Marczak 14822
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna Andrzej Marczak 14721
Skargi i wnioski Andrzej Marczak 14431
Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza Andrzej Marczak 13720
Oferta pracy Andrzej Marczak 12624