Statystyki


Tytuł Autor Ilość
KP PSP w Sieradzu Paweł Sztoch 24906
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Andrzej Marczak 22138
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr Andrzej Marczak 21003
Powiatowe Stanowisko Kierowania Andrzej Marczak 20026
Kierownictwo Paweł Sztoch 18783
Organizacja Komendy Andrzej Marczak 18498
Informacja o składnikach majątku Andrzej Marczak 17456
Wydział Operacyjny Andrzej Marczak 16911
Sekcja finansów Andrzej Marczak 16808
Regulamin Organizacyjny Komendy Paweł Sztoch 15935
Załatwianie spraw Andrzej Marczak 14914
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna Andrzej Marczak 14770
Skargi i wnioski Andrzej Marczak 14469
Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza Andrzej Marczak 13766
Oferta pracy Andrzej Marczak 12813