Statystyki


Title Author View Count
KP PSP w Sieradzu Paweł Sztoch 23100
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Andrzej Marczak 22059
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr Andrzej Marczak 20941
Powiatowe Stanowisko Kierowania Andrzej Marczak 19978
Kierownictwo Paweł Sztoch 18552
Organizacja Komendy Andrzej Marczak 18306
Informacja o składnikach majątku Andrzej Marczak 17351
Wydział Operacyjny Andrzej Marczak 16840
Sekcja finansów Andrzej Marczak 16766
Regulamin Organizacyjny Komendy Paweł Sztoch 15851
Załatwianie spraw Andrzej Marczak 14811
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna Andrzej Marczak 14715
Skargi i wnioski Andrzej Marczak 14428
Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza Andrzej Marczak 13713
Oferta pracy Andrzej Marczak 12606