Wykaz spraw


WYKAZ SPRAW
Praca i służba w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w poniedziałek, w godz. 14.00-16.00.

Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w sekretariacie Komendy Powiatowej, a następnie po zadekretowaniu przez komendanta przekazywana do załatwienia według właściwości do określonej komórki organizacyjnej.

Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta komórka, dla której jest to zadanie podstawowe w myśl regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Komórki organizacyjne współpracujące z komórką wiodącą są zobowiązane opracować oraz udostępnić niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie komórce realizującej dane zadanie.

Zadania wynikające z korespondencji zewnętrznej adresowanej bezpośrednio do komórki organizacyjnej, a będące w zakresie działania innej komórki organizacyjnej, przekazywane są poprzez sekretariat Komendy Powiatowej - po zadekretowaniu przez komendanta - do realizacji właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.

Pisma wychodzące są parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej załatwiającej daną sprawę a następnie podpisywane przez komendanta.

Wysyłka korespondencji poza Komendę Powiatową PSP następuje po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w książce nadawczej oraz stosownej adnotacji przez pracownika kancelarii ogólnej na kopii pisma.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Marczak
email: andrzej_marczak@wp.pl tel.:(43) 828 10 75 fax: (43) 828 10 64
, w dniu:  13‑02‑2009 11:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Marczak
email: andrzej_marczak@wp.pl tel.:(43) 828 10 75 fax: (43) 828 10 64
, w dniu:  13‑02‑2009 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑11‑2009 13:08:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie